LINKS

 

   Sociale Media

 

Meer over Geuzen

 

 

 

 
 
 
Wie of Wat zijn we ?
 
 
We zijn al jaren op het internet bezig als activisten en als mensen die reageren tegen extreemrechts en andere idioteriën en na de acties rond Reuzegom zijn we beginnen praten. We hebben gezien dat coördinatie en bundeling van onze krachten efficiënter was dan elk op zich en dat als we wat structuur gaven en richting we meer konden bereiken. Zo is Vlaamse Geuzen dan geboren.
 
Hierachter zit geen partij, geen organisatie of niemand met een blanco chequeboek. Hadden we maar het geld van Let's Go Urban en zou meer gebeuren in Vlaanderen dan enkel wat dansjes (want haar tewerkstellings- bureau was immers één grote flop of was het een smokescreen ?). Veel kan het ons niet schelen welke kleur of taal of geslacht ze heeft. Ze heeft recht op een proces maar wij hebben recht op transparantie en eerlijkheid.
 
Het enige wat ons verbindt is ons streven naar vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid en het strijden tegen elke vorm van discriminatie. We hebben waarschijnlijk over veel dingen een meningsverschil maar het belangrijkste is wat ons verenigt, niet wat ons verdeelt. We laten elkaar dan ook voldoende marge om te schrijven en te doen.
 
We zijn vroeger gestart dan gepland want normaal neemt een dergelijke operatie maanden in beslag en als je onze backoffice van informatie zou zien dan weet je dat we nog wat tijd nodig hebben vooraleer we al die informatie hebben verwerkt of beschikbaar gemaakt.
 
Momenteel bestaat het actieterrein uit satire, onderzoek en actie en dat momenteel op het vlak van racisme, dekolonisatie van de openbare ruimte en voor een normale politie en justitie voor iedereen (en dus tegen politiegeweld).
 
De satire is er omdat we vinden dat we extreemrechts veel te serieus hebben genomen waardoor we deze losers meer belang hebben gegeven dan ze soms waard zijn. Het is nodig om ze serieus te analyseren maar het is ook nodig om ook met ze te lachen want soms zijn het toch echte clowns indien we ze als clowns zouden voorstellen. Ook dat is het ondergraven hun geloofwaardigheid en draagkracht en al gaan we misschien niet direct buiten een kleine kring, we hebben zelf goed gelachen en het blijft online dus het zal ergens wel weer opduiken.
 
Daar waar nodig zullen concrete acties met duidelijke doelstellingen worden opgezet zoals met 'Kinderen van de Kolonisatie' waar na een paar mails al voorkomen werd dat ze in mei van het scherm verdween. Emails zijn ook vertrokken naar de Vlaamse Ministers om te vragen dat alle maatschappelijk relevante documentaires van onze openbare omroep online beschikbaar worden gehouden. Een andere actie die wordt voorbereid is om het lijk van Lamine gratis terug te laten geven door het gerecht aan zijn familie zodat ze deze kunnen begraven en afscheid nemen na 2 jaar bewaring en chantage. En zo zijn er nog veel acties mogelijk. Door het definiëren van concrete haalbare doelstelling moet het mogelijk zijn om er toch zeker een aantal te behalen.
 
Onderzoek zijn artikels die we zullen publiceren over extreemrechts en extreemrechtse personen en groepen alsook een discussietekst over de onzin van neokoloniale beelden in de openbare ruimte in 2021. Deze laatste tekst moet een steviger theoretische basis geven aan de discussie en antwoorden bieden op de verschillende argumenten die lukraak hiertegen worden gebruikt. Deze teksten zullen zo lang als nodig zijn maar nooit te theoretisch en te droog. Maar zo kunnen er nog wel dingen komen.
 
Wil je actief of passief meewerken ? Wel passief meewerken is gemakkelijk en dat is door ons te linken, te liken en berichten die je belangrijk vindt te delen. Actief meewerken is ook mogelijk maar weet dat we geen geld hebben en niks achter een betaalmuur zullen steken. De reden voor dat laatste is dat artikels achter een betaalmuur minder invloed blijken te hebben op het maatschappelijk debat en het is wel degelijk daarvoor dat we het doen, meer nog dan voor die paar centen die we tijdelijk zouden mogen ontvangen. Sponsering is wel mogelijk maar dan van heel concrete basisinfrastructuur (hosting, online diensten,....)
 
Maar als je goed overweg kunt met Instagram, tiktok of een andere sociale media of je kunt goed memes maken en photoshop of hebt een creative of analytische geest met de juiste strijdvaardige democratische instelling (we maken nooit reclame voor partijen enkel voor de democratie op zich). Of het beheren van websites is iets waar je goed in hent of je hebt tijd voor emailcampagnes of je hebt lange lijsten met perscontacten en interessante activisten en kunstenaars .... you're welcome
 
Maak je graag of goed video of foto's of stel je graag playlists op of ben je zeer goed in online research of je wilt het allemaal leren (zeker als student journalistiek is dit een noodzaak geworden). Als je ergens een mogelijkheid hebt om een steentje bij te dragen, laat het ons weten. Of je tekent goed of je maakt leuke of lange interessante werken whatever. Laat iets van je horen.
 
Of je hebt digitaal of niet materiaal of informatie die ons en ons publiek zou kunnen interesseren, dan hebben we daar wel tijd voor. Als je goed schrijft of dingen hebt die je niet kan publiceren onder je eigen naam.
 
Dus als je genoeg hebt van binchekijken naar netflix naar series die allemaal op elkaar beginnen te lijken of je vindt dat na het zoveelste boek het tijd wordt dat je ook actief eens iets gaat doen of je bent al actief maar je wilt je connecteren aan ons groepje. Contacteer ons en leg ons uit wat je wilt of kunt doen. Er is geen verplichting en je kan stoppen wanneer je wilt en je kan je eigen geuzennaam gebruiken.
 
De enige regels die we hebben is dat we niet persoonlijk of haatdragend worden en binnen de marges van het aanvaardbare en zeker het wettelijke blijven.
 
Maar er zijn ook een aantal voordelen naast dat je aan leuke concrete dingen werkt of meehelpt met het geheel. Je krijgt later een vlaamsegeuzen.com emailadres en toegang tot een backoffice van duizenden documenten en boeken om je artikels te helpen schrijven en nog andere voordelen ....
 
vlaamsegeuzen@protonmail.com (dit is een geëncrypteerde server in Zwitserland waar niemand aan kan en die erg populair is bij activisten).
 
Please be patient, we hebben nog een lange weg te gaan en bouwen alles stapsgewijs op
we hebben trouwens ook een leven en werk hiernaast